Badanie krwi

utworzone przez | Diagnostyka, Badanie Krwi

Badanie krwi, znane również jako morfologia krwi, to rutynowe badanie laboratoryjne, które pozwala ocenić różne parametry krwi i dostarcza informacji na temat ogólnego stanu zdrowia pacjenta.

Przed wykonaniem badania krwi, pacjent zwykle jest proszony o odstawienie jedzenia i picia (oprócz wody) na kilka godzin przed pobraniem krwi. Samo pobranie krwi zazwyczaj odbywa się przez niewielkie nakłucie skóry, najczęściej w żyle łokciowej, a pobraną próbkę przekazuje się do analizy laboratoryjnej. Wyniki są oceniane przez lekarza, który dokonuje interpretacji i podejmuje dalsze decyzje diagnostyczne lub terapeutyczne na ich podstawie.

Parametry, które mogą być oceniane w badaniu krwi

 • Liczenie krwinek: Badanie to pozwala na określenie liczby i proporcji różnych rodzajów krwinek, takich jak czerwone krwinki (erytrocyty), białe krwinki (leukocyty) i płytki krwi (trombocyty). Liczba i jakość tych krwinek może dostarczyć informacji o różnych schorzeniach, takich jak niedokrwistość, infekcje, choroby układu odpornościowego itp.
 • Poziom hemoglobiny: Hemoglobina to białko znajdujące się w czerwonych krwinkach, które jest odpowiedzialne za transport tlenu do tkanek. Pomiar poziomu hemoglobiny pozwala na ocenę stężenia tlenu we krwi i diagnozowanie niedokrwistości.
 • Obwodowy rozmaz krwi: Badanie rozmazu krwi polega na ocenie morfologii i proporcji różnych typów leukocytów oraz ocenie innych komórek krwi, takich jak eozynofile, bazofile i limfocyty. Może dostarczyć informacji na temat reakcji zapalnych, infekcji, alergii i innych stanów zdrowia.
 • OB (prędkość sedymentacji erytrocytów): To badanie mierzy szybkość opadania czerwonych krwinek w próbce krwi. Podwyższony wynik OB może wskazywać na obecność stanu zapalnego w organizmie.
 • Poziom glukozy: Badanie poziomu glukozy (cukru) we krwi pozwala na diagnozowanie cukrzycy lub monitorowanie kontroli glikemii u osób z cukrzycą.

Oprócz tych podstawowych parametrów, w badaniu krwi można również oceniać inne wskaźniki, takie jak poziom lipidów, elektrolitów, enzymów wątrobowych, poziomów witamin itp., w zależności od celu badania i specyfiki zdrowia pacjenta.

Jakie choroby można wykryć przez badanie krwi?

Badanie krwi może dostarczyć informacji na temat różnych aspektów zdrowia i pomóc w wykrywaniu wielu chorób. Oto kilka przykładów chorób, które można wykryć lub monitorować za pomocą badania krwi:

 • Niedokrwistość: Badanie krwi może wykazać niski poziom hemoglobiny i/lub niedobór czerwonych krwinek, co może wskazywać na niedokrwistość. Niedokrwistość może mieć różne przyczyny, takie jak niedobór żelaza, niedobór witaminy B12, niedobór kwasu foliowego lub choroby przewlekłe.
 • Infekcje: Analiza poziomu białych krwinek i innych wskaźników zapalnych (np. OB) w badaniu krwi może wskazywać na obecność infekcji w organizmie. To może pomóc w diagnozowaniu zarówno infekcji bakteryjnych, jak i wirusowych.
 • Choroby autoimmunologiczne: Badanie krwi może pomóc w wykrywaniu i monitorowaniu chorób autoimmunologicznych, takich jak toczeń rumieniowaty układowy, reumatoidalne zapalenie stawów czy twardzina układowa. Należy wtedy zwracać uwagę na określone wskaźniki autoantygenowe i przeciwciała.
 • Cukrzyca: Badanie poziomu glukozy we krwi jest podstawowym narzędziem w diagnozowaniu cukrzycy lub monitorowaniu kontroli glikemii u osób z cukrzycą.
 • Choroby wątroby: Badanie poziomu enzymów wątrobowych, takich jak aminotransferazy alaninowej (ALT) i asparaginianowej (AST), może wskazywać na uszkodzenie wątroby lub inne choroby wątroby, takie jak wirusowe zapalenie wątroby czy marskość wątroby.
 • Choroby nerek: Analiza poziomu kreatyniny, mocznika i innych wskaźników nerkowych w badaniu krwi może pomóc w ocenie funkcji nerek i wykryciu chorób nerek, takich jak przewlekła choroba nerek.
 • Choroby serca: Badanie krwi może dostarczyć informacji o poziomie cholesterolu, triglicerydów i innych lipidów, co jest istotne w ocenie ryzyka chorób serca, takich jak choroba wieńcowa czy miażdżyca.

Warto podkreślić, że badanie krwi jest jednym z wielu narzędzi diagnostycznych dostępnych dla lekarzy. Wyniki badania krwi zawsze są interpretowane w kontekście innych czynników, takich jak objawy pacjenta, historii medycznej i innych badań. W związku z tym, jeśli masz jakiekolwiek niepokojące objawy lub pytania dotyczące swojego zdrowia, zawsze najlepiej skonsultować się z lekarzem.

Jak się przygotować do badania krwi?

Przygotowanie do badania krwi może różnić się w zależności od konkretnego badania, którego będzie dotyczyć pobranie krwi, ale istnieją pewne ogólne wskazówki, które mogą pomóc Ci się do tego przygotować. Oto kilka zaleceń:

 • Dowiedz się o wymogach: Skontaktuj się z placówką medyczną lub laboratorium, które będzie przeprowadzać badanie krwi i zapytaj o wszelkie konkretne zalecenia lub ograniczenia dotyczące przygotowania do badania. Może to dotyczyć np. godziny, o której ostatnio możesz jeść lub pić, czy też konieczności wcześniejszego umówienia się na badanie.
 • Nawodnienie: Przed badaniem krwi zazwyczaj można pić wodę, ale najlepiej ograniczyć spożycie innych płynów, takich jak kawa, herbata, soki, napoje gazowane lub alkohol, które mogą wpływać na wyniki badania. Warto również unikać nadmiernej ilości płynów przed pobraniem, aby uniknąć rozcieńczenia próbki krwi.
 • Posiłki: W zależności od badania, niektóre wymagają od pacjenta być na czczo przed pobraniem krwi. Oznacza to, że przed badaniem nie powinieneś jeść żadnych posiłków przez określony czas. Zwykle zaleca się, abyś nie jadł od 8 do 12 godzin przed pobraniem krwi. Możesz jednak pić wodę, o ile jest to dozwolone.
 • Leki i suplementy: Jeśli przyjmujesz jakiekolwiek leki na stałe lub suplementy diety, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, czy jest konieczne przerwanie ich przed badaniem krwi. Niektóre leki lub suplementy mogą wpływać na wyniki badań, dlatego ważne jest, aby o tym poinformować personel medyczny.
 • Unikaj intensywnego wysiłku fizycznego: Przed badaniem krwi zaleca się unikanie intensywnego wysiłku fizycznego. Intensywny wysiłek może wpływać na pewne parametry krwi, takie jak poziom enzymów mięśniowych, co może wprowadzić nieprawidłowości w wynikach badania.
 • Bezpieczeństwo i higiena: Przed pobraniem krwi upewnij się, że jesteś w dobrej kondycji zdrowotnej. Jeśli masz infekcję, gorączkę lub inne niepokojące objawy, poinformuj o tym personel medyczny. Ważne jest również, aby dbać o higienę rąk przed i po pobraniu krwi.

Warto podkreślić, że te zalecenia są ogólne i mogą się różnić w zależności od konkretnej procedury badania krwi. Dlatego zawsze warto skonsultować się z lekarzem lub personelem medycznym w celu uzyskania konkretnych instrukcji dotyczących przygotowania do badania krwi.

Badanie krwi – normy

Normy dla różnych parametrów w badaniu krwi mogą się różnić w zależności od laboratorium i jednostki pomiarowej używanej w danym kraju. Poniżej przedstawiam orientacyjne zakresy wartości referencyjnych dla niektórych podstawowych parametrów krwi. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że normy mogą się różnić w zależności od wieku, płci i ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Ostateczne interpretacje wyników należy zawsze powierzyć lekarzowi, który uwzględni kontekst kliniczny pacjenta.

Przykładowe zakresy norm dla niektórych parametrów krwi to:

 1. Czerwone krwinki (erytrocyty):
  • Mężczyźni: 4,5-5,5 mln/μl
  • Kobiety: 4,0-5,0 mln/μl
 2. Białe krwinki (leukocyty): 4,0-11,0 tys./μl
 3. Hemoglobina:
  • Mężczyźni: 13,5-17,5 g/dl
  • Kobiety: 12,0-15,5 g/dl
 4. Trombocyty (płytki krwi): 150-400 tys./μl
 5. Poziom glukozy (na czczo):
  • Norma: 70-99 mg/dl
  • Cukrzyca: ≥ 126 mg/dl
 6. Poziom cholesterolu całkowitego:
  • Norma: < 200 mg/dl
  • Podwyższony: ≥ 240 mg/dl
 7. Poziom triglicerydów:
  • Norma: < 150 mg/dl
  • Podwyższony: ≥ 200 mg/dl
 8. OB (prędkość sedymentacji erytrocytów):
  • Mężczyźni: ≤ 15 mm/h
  • Kobiety: ≤ 20 mm/h

Warto pamiętać, że to tylko ogólne zakresy referencyjne i mogą one się różnić w zależności od laboratorium. Interpretacja wyników badania krwi powinna być zawsze dokonywana przez lekarza, który uwzględni indywidualne czynniki pacjenta oraz inne parametry, takie jak wiek, płeć, historię medyczną i ewentualne objawy.