Konsultacja medyczna to spotkanie z lekarzem lub innym specjalistą ds. zdrowia, w trakcie którego pacjent ma możliwość omówienia swoich objawów, trosk zdrowotnych lub wyników badań. To również czas, gdy lekarz może przeprowadzić badanie fizykalne, zalecić dodatkowe...