POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z Twoich danych osobowych, jak je gromadzimy i przechowujemy. Korzystając ze Strony Internetowej, wyrażasz zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności.

Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony Internetowej z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, tj. ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich osób oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym ze Strony Internetowej, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Twoich interesów, a w szczególności zapewniamy, że Twoje dane zbieramy dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddajemy ich dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dbamy o to, aby Twoje dane były merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

I. Do kogo skierowana jest Polityka prywatności?

 1. AvocadoStudio Jakub Marciniak z siedzibą w Chodzieży, adres 64-800 Chodzież, ul.Fabryczna 9b  przywiązuje szczególną uwagę do prywatności użytkowników korzystających z naszej strony internetowej dostępnej pod adresem www.instahome.info („Strona Internetowa„). Jeżeli korzystasz z naszej Strony Internetowej, Polityka Prywatności skierowana jest właśnie do Ciebie. 

II. Kto zbiera Twoje dane osobowe?

 1. Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest AvocadoStudio Jakub Marciniak z siedzibą w Chodzieży, adres 64-800 Chodzież, ul.Fabryczna 9b. 
 2. Jeżeli masz pytania dotyczące Polityki Prywatności lub przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu znajdującego się na niniejszej stronie internetowej, napisz do nas na adres biuro@instahome.info lub na nasz adres pocztowy: AvocadoStudio Jakub Marciniak z siedzibą w Chodzieży, adres 64-800 Chodzież, ul.Fabryczna 9b
 3. Począwszy od dnia 1.01.2022 r. administratorem Twoich danych osobowych jest AvocadoStudio Jakub Marciniak

III. W jaki sposób zbierane są Twoje dane osobowe, do jakich celów ?

 1. Jeżeli odwiedzisz Strony Internetowe, w sposób automatyczny – za pomocą cookies – zbierane są dane informatyczne dotyczące Twojej wizyty, w szczególności:
  a. adres IP,
  b. rodzaj systemu operacyjnego,
  c. rodzaj/typ przeglądarki.
  Sama wizyta na naszej Stronie Internetowej nie wymaga podania przez Ciebie żadnych innych informacji, ani danych osobowych. 
 2. Zbieranie pozostałych danych następuje dobrowolnie w inny sposób, np. za pomocą telefonu, faksu, poczty e-mail, poprzez formularz zapisu na newsletter, podczas dokonywania zakupu czy korzystania z formularza kontaktowego lub rozwiązania Messenger, a także w przypadku udostępniania nam zdjęć poprzez platformy społecznościowe, wyłącznie wówczas, gdy chcesz nam takie dane przekazać np. w celu otrzymania oferty lub porady produktowej, w tym świadczonej w sposób automatyczny, a także zapisu na newsletter czy zgłoszenia reklamacji. Dane gromadzone za pomocą tych środków to:
  a. imię i nazwisko,
  b. adres e-mail,
  c. adres zamieszkania lub dostawy
  d. dane firmowe
  e. nazwa loginu do logowania
  f. dane niezbędne do przetwarzania reklamacji.
  g. Messenger ID użytkownika.
  h. nazwa profilu na platformie społecznościowej. 
 3. Twoje dane osobowe możemy zbierać i później dalej przetwarzać w celach:
  a. odpowiadania na Twoje zapytania (jeśli zadzwoniłeś lub napisałeś do nas z pytaniem o ofertę i/lub poprosiłeś o przygotowanie oferty);
  b. zbierania opinii o produktach i zakupach;
  c. marketingu własnych produktów (jeśli jesteś naszym Klientem, to przetwarzania Twoich danych na cele marketingowe możemy dokonywać w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu, na tej samej podstawie korzystamy z narzędzi do remarketingu na podstawie plików cookies, w pozostałych przypadkach nasza działalność marketingowa opiera się na Twojej zgodzie);
  d. przesyłania newslettera – jeśli zaakceptowałeś uprzednio regulamin newslettera;
  e. procedowania reklamacji, jeśli taką złożyłeś;
  f. zakładania konta klienta w sklepie;
  g. realizacji Twojego zamówienia dokonanego w jednym z naszych sklepów internetowych
  h. wykorzystania i dalszego udostępniania zdjęć z Twoich profili w mediach społecznościowych w związku z udzieloną na przez Ciebie licencją. 

IV. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy zgromadzone dane?

 1. W przypadku przetwarzania danych w celu prowadzenia konta klienta w sklepie, realizacji zamówień, przesyłania newslettera, obsługi złożonej reklamacji, podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub/oraz umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 
 2. W sytuacji przetwarzania danych w celu odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie korespondencję podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na udzielaniu naszym klientom i użytkownikom pełnych informacji i zapewnieniu im pozytywnych doświadczeń z naszym sklepem. 
 3. W przypadku przetwarzania Twoich danych w celu korzystania z Twoich zdjęć umieszczonych na Twoich profilach w mediach społecznościowych i wykonywania umowy licencyjnej, podstawą prawną przetwarzania danych jest akceptacja regulaminu udostępniania zdjęć i wykonywanie umowy licencyjnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 
 4. W przypadku przetwarzania Twoich danych dla celów marketingowych, obejmujących w szczególności informowanie o oferowanych przez Sprzedawcę produktach, promocjach, przecenach, usługach dodatkowych, wysyłaniu (wyświetlaniu) reklam dopasowanych do Twoich preferencji, a także w celu zbierania opinii na temat Sprzedawcy i oferowanych przez niego produktów, podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), obejmujący przedstawianie Tobie ofert, promocji, reklam, które mogą Cię zainteresować, jak również innych informacji dotyczących naszej działalności, a także stały monitoring jakości świadczonych przez nas usług i oferowanych produktów. 
 5. Podobnie, w przypadku przetwarzania Twoich danych dla celów analitycznych, statystycznych, zapewnienia bezpieczeństwa na Stronie Internetowej, opieramy się na naszym prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającym na zapewnieniu przyjaznej dla użytkownika, atrakcyjnej i bezpiecznej witryny internetowej oraz na jej optymalizacji w celu realizacji zarówno naszych celów biznesowych, jak też sprostania Twoim oczekiwaniom. 
 6. W przypadku zgłoszonych przez Ciebie wobec nas ewentualnych roszczeń lub wysunięcia przez nas roszczeń wobec Ciebie podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz uzasadniony prawnie interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. 
 7. Przetwarzając Twoje dane osobowe w postaci plików cookies oraz innych podobnych technologii dla celów marketingowych, wysyłania do Ciebie reklam dopasowanych do Twoich preferencji, prowadzenia analizy Twojej aktywności, doskonalenia stosownych funkcjonalności oraz w celach statystycznych, robimy to w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), pod warunkiem wyrażenia przez Ciebie zgody na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo telekomunikacyjne. 
 8. Twoje dane będą również przetwarzane w celu wykonania przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) np. obowiązków wskazanych w przepisach prawa podatkowego. 

V. Czas przechowywania i przetwarzania Twoich danych.

 1. W przypadku wysłania do nas zapytania poprzez formularz kontaktowy, Twoje dane są przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi i rozwiązania Twojego problemu. 
 2. W przypadku dokonania zakupu w naszym sklepie internetowym, Twoje dane są przechowywane i przetwarzane do czasu, gdy przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych (Ustawa o rachunkowości, prawo podatkowe), a także gdy ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez którąkolwiek ze stron. 
 3. W przypadku zapisu na nasz newsletter, Twoje dane będą przechowywane i przetwarzanie do momentu rezygnacji z przesyłania newslettera. 
 4. W przypadku złożenia reklamacji, Twoje dane będziemy przechowywać i przetwarzać do momentu gdy rozwiążemy Twoją sprawę, nie dłużej niż do upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa . 
 5. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych oraz opiniodawczych, Twoje dane będą przetwarzane do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu, a w przypadku marketingu opartego o pliki cookies, do momentu wycofania przez Ciebie zgody na użycie plików cookies. 
 6. Pamiętaj, że w każdym chwili możesz do nas napisać na biuro@instahome.info w celu usunięcia swoich danych osobowych. 

VI. Jak wygląda zbieranie danych na Stronie internetowej, poprzez newsletter, formularz kontaktowy, konto klienta i sklep?

 1. W przypadku subskrypcji newslettera oraz akceptacji regulaminu jego dystrybucji, prosimy jedynie o podanie Twojego adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje od nas i zaznaczenie checkboxa o akceptacji regulaminu. 
 2. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji, klikając link anulujący subskrypcję, znajdujący się w stopce każdego newslettera. 
 3. W celu pobierania informacji o tym, jakie treści z przesyłanych przez nas wiadomości czytasz, a które nie są dla Ciebie interesujące, korzystamy z oprogramowania Sales Manago oraz SAP Marketing Cloud umożliwiającego analizę tych danych. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez rozwiązanie Sales Manago dostępne są na stronie http://pomoc.salesmanago.pl/dokumentacja-z-zakresu-ochrony-danych-osobowych/, natomiast informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez rozwiązanie SAP Marketing Cloud dostępne są na stronie https://www.sap.com/poland/about/legal/privacy.html Twoje dane osobowe pozyskiwane w ten sposób nie są przekazywane innym podmiotom, oprócz firmy obsługującej naszą Stronę Internetową oraz firm obsługujących serwery na powyższe cele. 
 4. Jeśli chcesz się z nami skontaktować poprzez formularz kontaktowy, potrzebujemy wyłącznie Twojego adresu e-mail oraz treści zapytania. 
 5. W przypadku wysłania do nas zapytania lub oferty, przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie. 
 6. Jeśli chcesz się z nami skontaktować poprzez Messenger potrzebujemy wyłącznie Twojego imienia oraz Twojego Messenger ID użytkownika. W celu automatyzacji odpowiedzi korzystamy z oprogramowania Chatfuel, co nie ogranicza możliwości Twojego kontaktu z naszym Konsultantem. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez rozwiązanie Chatfuel dostępne są na stronie https://chatfuel.com/PrivacyPolicy.pdf. 
 7. Jeśli chcesz dokonać zakupu w naszym sklepie internetowym potrzebujemy Twojego imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu dostawy, nr telefonu. 
 8. Ponadto jeśli zdecydujesz się zarejestrować w naszym sklepie, będziemy przetwarzać i przechowywać Twój login. 
 9. Jeżeli udzielisz nam licencji na wykorzystanie zdjęć umieszczonych na Twoich profilach w mediach społecznościowych, Twoje dane w postaci imienia i nazwiska oraz nazwy profilu w danej platformie społecznościowej będziemy przetwarzać przy użyciu narzędzia FLOWBOX. Informacje na temat przetwarzania danych przez FLOWBOX dostępne są pod adresem: https://getflowbox.com/privacy/ 
 10. Do celów analitycznych zbieramy również dane na temat historii Twoich zakupów. 
 11. Jeśli zechcesz podzielić się z nami opinią na temat Sprzedawcy i oferowanych przez nas produktów i usług będziemy przetwarzać Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, datę transakcji, ID zamówienia.  

VII. Komu są przekazywane Twoje dane osobowe?

 1. Jeżeli jest to niezbędne dla wykonania ww. czynności, Twoje dane mogą być przekazane innym podmiotom. Takie przekazanie może odbyć się tylko za naszą zgodą, na podstawie zawartej umowy i tylko tym, którzy zapewniają, że Twoje dane będą odpowiednio chronione i przetwarzane zgodnie z prawem. Podmioty te przetwarzają przekazane dane na nasze polecenie i w naszym imieniu. Oznacza to, że Twoje dane osobowe są przekazywane:
  a. firmie, która obsługuje naszą Stronę Internetową,
  b. hostingodawcy, który utrzymuje na swoich serwerach naszą Stronę Internetową,
  c. firmie informatycznej, która utrzymuje rezerwowy backup strony,
  d. firmom realizujących dostawy,
  e. firmie, która realizuje analizę i wysyłkę newslettera,
  f. firmom zajmującym się marketingiem naszego sklepu internetowego,
  g. kancelariom prawnym, jeżeli podejmujemy działania zmierzające do ochrony lub dochodzenia naszych roszczeń 
 2. Twoje dane osobowe, w szczególnych sytuacjach tj. związanych z współdziałaniem ze światowymi koncernami takimi jak Google Inc. lub Facebook Inc. mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku powyższych podmiotów, w tym w przypadku używania przez naszą firmę systemów Google Analitics oraz Google Ad Manager (dawniej Double Click), a także Chatfuel lub Messenger dane są przekazywane w oparciu o stosowne umowy. Umowy te oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. 

VIII. Dostęp do Twoich danych osobowych. Odwołanie wcześniej wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji handlowych. 

 1. Pamiętaj że w każdej chwili przysługuje Ci dostęp do Twoich danych osobowych. Możesz bezpłatnie otrzymać kopię posiadanych przez nas Twoich danych osobowych. 
 2. Możesz od nas także zawsze uzyskać informacje nt.:
  a. celu przetwarzania Twoich danych,
  b. jakiego rodzaju dane przetwarzamy,
  c. komu przekazujemy Twoje dane,
  d. jak długo planujemy przechowywać Twoje dane, 
 3. Przysługuje Ci prawo do:
  a. sprostowania Twoich danych,
  b. usunięcia lub ograniczenia Twoich danych, jeżeli nie są już nam potrzebne do celów, na które nam je podałeś, albo jeżeli cofnąłeś nam zgodę na ich przetwarzanie lub wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych na cele marketingowe. 
 4. Możesz też wnieść całkowity sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych na cele marketingowe. 

IX. Postanowienia końcowe

 1. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu. 
 2. Możesz zawsze wnieść skargę na nasze postępowanie z Twoimi danymi osobowymi. Skargę składa się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 3. Niniejsza Polityka Prywatności oraz poniższa Polityka cookies wchodzi w życie z dniem 01.01.2022 r. 

Polityka cookies

I. Co to są pliki cookies?

 1. Strona Internetowa  instahome.info nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony Internetowej i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony Internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Strony Internetowej Budujto Jakub Marciniak z siedzibą w Chodzieży, pod adresem 64-800 Chodzież, ul. Fabryczna 9b, woj. Wielkopolskie, jak również podmioty opisane poniżej w Polityce cookies. 

II. Jak zbierane są dane osobowe w sposób automatyczny? 

 1. Ciasteczka pozwalają nam na zapamiętanie i sprawdzanie Twoich preferencji. Dzięki temu możemy m.in.: poprawiać Twoje wyniki wyszukiwania, dbać o trafność wyświetlanych przez Ciebie informacji. 
 2. Ciasteczka nie dokonują żadnych modyfikacji czy zmian ustawień w urządzeniu lub oprogramowaniu, które zostało zainstalowane na Twoim urządzeniu. 
 3. Pamiętaj, że masz prawo nie wyrazić zgody na wykorzystywanie przez nas określonego rodzaju Ciasteczek. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie Ciasteczek nie wymagają pliki cookies, które są niezbędne do jej funkcjonowania. 
 4. Dane zbierane automatycznie przy pomocy Ciasteczek będą przez nas używane do analizy zachowań użytkowników na Stronie Internetowej i zbierania danych demograficznych o użytkownikach, co pozwala nam dostosowywać treść Strony Internetowej oraz wyświetlać treści dotyczące Spółki na innych stronach internetowych, które odwiedzasz. Jeśli nie wyrażasz zgody na taką personalizację treści, zaznacz odpowiednie zgody na bannerze zgód plików cookies, który wyświetla się po pierwszym wejściu na Stronę Internetową lub zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zawsze też możesz do nas napisać na biuro@instahome.info – postaramy się pomóc. 
 5. W przypadku plików cookies, które służą nam do celów analitycznych, i które zostały wytworzone przez podmioty trzecie takie jak Google – pliki cookies Google Analytics, Google Ad Manager (dawniej Double Click) – stosujemy anonimizację i pseudonimizację danych osobowych, które mogą się w tych plikach znajdować. W ten sposób Twoje dane osobowe nie są przekazywane do Google, tak by mogło ono zidentyfikować Cię na podstawie uzyskanych plików cookies. 
 6. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: o dostosowania zawartości Strony Internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony Internetowej i odpowiednio ją wyświetlić oraz dostosować do jego indywidualnych potrzeb; o tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony Internetowej z niej korzystają, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości; o utrzymanie sesji Użytkownika Strony Internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła; 

III. Jaki rodzaj Ciasteczek jest używany na Stronie Internetowej? 

 1. W ramach Strony Internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 
 2. Ponadto pliki cookies używane na Stronie Internetowej możemy podzielić ze względu na następujące kryteria:
  1) niezbędność realizacji usług:
  a) niezbędne – są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać – nie wymagają zgody Użytkownika,
  b) funkcjonalne/preferencyjne – służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności witryny, bez ustawień zapisanych w plikach cookies może obniżyć się poziom funkcjonalności witryny, ale nie powinna uniemożliwić zupełnego korzystania z niej, zbierają informacje na temat preferencji użytkownika i umożliwiają nam zapamiętanie języka oraz innych ustawień lokalnych i odpowiednie dopasowanie witryny – wymagają zgody Użytkownika,
  c) statystyczne – gromadzą informacje na temat aktywności Użytkownika na stronie internetowej i umożliwiają optymalizację jej funkcjonowania, ponadto mogą dostarczać informacje na temat stron internetowych najczęściej odwiedzanych przez danego Użytkownika i pomagać w identyfikacji niedogodności lub problemów, a także wykazać skuteczność stosowanych reklam; wykorzystanie tych cookies umożliwia śledzenie wzorców korzystania ze strony internetowej przez wielu Użytkowników, a nie tylko pojedynczych odwiedzających – pliki statystyczne nie przetwarzające danych osobowych nie wymagają zgody Użytkownika,
  d) marketingowe – służą do dostosowania treści reklamowych wyświetlanych Użytkownikowi, i dzięki temu reklamy wyświetlane zarówno na zewnętrznych serwisach internetowych, jak i na Stronie Internetowej operatora, są dostosowane do preferencji Użytkowników w zakresie wyboru usług, na podstawie danych posiadanych przez operatora, w tym zachowania użytkowników na stronach internetowych operatora Strony Internetowej – na użycie tych cookies Użytkownik wyraża zgodę;
  2) pochodzenie plików:
  a) własne – pliki cookies umieszczone bezpośrednio przez właściciela witryny jaka została odwiedzona,
  b) zewnętrzne – cookies umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela witryny;
  3) cel jakiemu służą:
  a) konfiguracji strony internetowej – umożliwiają ustawienia funkcji i usług na stronie internetowej,
  b) bezpieczeństwo strony internetowej – umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności strony internetowej
  c) uwierzytelnianie – umożliwiają informowanie, gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu strona internetowa może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje,
  d) stan sesji – umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z witryny; mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach; te pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron,
  e) przeprowadzenia procesów – umożliwiają sprawne działanie samej witryny oraz dostępnych na niej funkcji,
  f) wyświetlania reklamy – umożliwiają wyświetlać reklamy, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców, personalizować reklamy, mogą być używane również do wyświetlania reklam poza stronami witryny (domeny),
  g) lokalizowania – umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika,
  h) statystyka – umożliwiają właścicielom witryn lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi. Dane te są anonimizowane i pseudonimizowan 
 3. Dokładna charakterystyka plików cookies i ich właściwości jest określona w tabeli w bannerze zgody na pliki cookies, który zostaje wyświetlony Użytkownikowi Strony Internetowej przy pierwszym jej wyświetleniu w oknie przeglądarki internetowej. 

IV. Z jakich cookies podmiotów zewnętrznych korzystamy na Stronie Internetowej i jak te cookies działają?

A. Google Analytics (cookies) – analizy statystyk strony

 1. Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, w celu umożliwienia przeanalizowania źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają ze Strony Internetowej. 
 2. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. 
 3. Firma Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. 
 4. Dane te stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych, a zatem dane z cookies nie są w żaden sposób łączone z innymi danymi, które nam podajesz. 

B. Google Ad Manager i Tag Manager

 1. Google Ad Manager i usługi reklamowe Google Marketing Platform (Display & Video 360, Search Ads 360 i Compaign Manager) korzystają z plików cookie, by zwiększać skuteczność reklam. Typowe zastosowania to m.in. kierowanie reklam na podstawie tematów, które interesują użytkownika, ulepszanie raportów o skuteczności kampanii i pomijanie reklam, które użytkownik już widział. 
 2. Menedżer tagów Google to system zarządzania tagami, umożliwiający szybkie i łatwe aktualizowanie kodów śledzenia i powiązanych fragmentów kodu, czyli tagów, w witrynie lub aplikacji mobilnej. Po dodaniu niewielkiego fragmentu kodu Menedżera tagów do projektu możesz łatwo i bezpiecznie wdrożyć ustawienia analityki i tagów pomiarowych, korzystając z internetowego interfejsu użytkownika. 
 3. Zbiór tagów, reguł, zmiennych i powiązanych konfiguracji zainstalowanych w danej witrynie lub aplikacji mobilnej nosi nazwę kontenera. Kontener Menedżera tagów może zastąpić inne ręcznie kodowane tagi w witrynie lub aplikacji, łącznie z tagami Google Ads, Google Analytics 
 4. Same pliki cookie nie zawierają informacji umożliwiających identyfikację konkretnej osoby. W zależności od ustawień wydawcy i użytkownika informacje powiązane z plikami cookie używanymi w reklamach mogą zostać dodane do konta Google użytkownika. 
 5. Google Ad Manager i usługi reklamowe Google Marketing Platform przesyłają pliki cookie do przeglądarki po dowolnym wyświetlaniu, kliknięciu lub innym działaniu, które powoduje wywołanie naszych serwerów. Jeśli przeglądarka zaakceptuje plik cookie, zostaje on w niej zapisany. 
 6. Plik cookie Google Ad Managera lub usług reklamowych Google Marketing Platform najczęściej trafia do przeglądarki wtedy, gdy użytkownik wejdzie na stronę z reklamami pochodzącymi z Google Ad Managera lub z usług reklamowych Google Marketing Platform. Takie strony zawierają tagi reklam informujące przeglądarkę, że ma żądać od naszych serwerów udostępnienia treści reklamy. Wraz z treścią reklamy serwer przesyła też plik cookie. Aby do tego doszło, na stronie nie muszą być widoczne reklamy pochodzące z Google Ad Managera lub usług reklamowych Google Marketing Platform. Wystarczy, że zawiera ona tagi reklamowe Google Ad Managera lub usług reklamowych Google Marketing Platform, które mogą wczytać tag śledzenia kliknięć lub piksel do śledzenia wyświetleń. Więcej informacji na temat narzędzia znajdziesz pod adresem: https://support.google.com/admanager/answer/2839090?hl=pl 

C. Trustmate i Growmatic

 1. Kolejne narzędzie wspomagające działania marketingowe, poprzez analizę działań użytkownika na Stronie Internetowej, umożliwiające wyświetlanie reklam behawioralnych – opartych na zachowaniu użytkownika. Narzędzie pozwala również analizować i wspierać działania oparte o e-mail marketing po zapisie użytkownika na newsletter. Więcej informacji znajdziesz na stronie Growmatic.io ora Trustmate.com

D. Criteo

 1. Narzędzie służące do prowadzenia działań retargetingu dynamicznego i statycznego, czyli działań pozwalających użytkownikowi wyświetlić reklamę Administratora już po opuszczeniu przez użytkownika Strony Internetowej. Informacje na temat działania narzędzia i przetwarzania danych znajdziesz tutaj: https://www.criteo.com/privacy/ 

V. Postanowienia końcowe

 1. Operator Strony Internetowej informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie Internetowej. 
 2. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. 

Administratorem danych osobowych jest:

AvocadoStudio Jakub Marciniak 64-800 Chodzież,
ul.Fabryczna 9b, woj. wielkopolskie

z adresem do korespondencji:

64-800 Chodzież, ul. Fabryczna 9b, woj. wielkopolskie

Zmiana Polityki prywatności i polityki cookies

Właściciel Sklepu internetowego instahome.info zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności lub polityki cookies w dowolnym momencie, bez konieczności informowania o tym użytkowników. Klienci mają obowiązek zapoznania się ze zmianami, po wejściu na Stronę Internetową.