Kinezyterapia

utworzone przez | Rehabilitacja

Kinezyterapia, znana również jako terapia ruchowa, jest dyscypliną medyczną zajmującą się wykorzystaniem ruchu i ćwiczeń jako środków do rehabilitacji. Wykorzystuje techniki i ćwiczenia mające na celu poprawę mobilności, funkcji, siły i kondycji fizycznej pacjenta. Kinezyterapia może być stosowana w leczeniu różnych stanów i schorzeń, włączając urazy mięśniowo-szkieletowe, choroby neurologiczne, choroby układu krążenia, choroby układu oddechowego i wiele innych.

Program kinezyterapeutyczny jest zazwyczaj dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta. Może obejmować ćwiczenia ogólnorozwojowe, ćwiczenia wzmacniające, ćwiczenia na równowagę, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia rozciągające i inne techniki, które pomagają pacjentom poprawić funkcje ciała, zredukować ból, poprawić jakość życia i przyspieszyć powrót do normalnych działań.

Kinezyterapia może być stosowana jako samodzielna terapia, ale często jest łączona z innymi metodami rehabilitacji, takimi jak terapia manualna, elektroterapia czy hydroterapia, w zależności od potrzeb pacjenta. Wszystko to odbywa się pod nadzorem doświadczonego terapeuty, który dostosowuje program ćwiczeń do indywidualnych potrzeb pacjenta i monitoruje postępy.

Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu kinezyterapeutycznego, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem lub specjalistą rehabilitacji, aby upewnić się, że wybrana forma terapii jest bezpieczna i odpowiednia dla jego stanu zdrowia.

Na czym polega zabieg kinozyterapii?

Zabieg kinezyterapii polega na wykonaniu specjalnie zaplanowanego programu ćwiczeń terapeutycznych, które mają na celu poprawę stanu zdrowia pacjenta. Program ten jest dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta i może obejmować różnego rodzaju ćwiczenia, w zależności od diagnozy i celów terapeutycznych.

Podczas zabiegu kinezyterapii, pacjent może wykonywać:

 • Ćwiczenia rozciągające: Są one często stosowane do poprawy elastyczności mięśni i zakresu ruchu w stawach.
 • Ćwiczenia wzmacniające: Są one stosowane do budowania siły mięśniowej, co może pomóc w poprawie funkcji ciała i zmniejszeniu ryzyka urazów.
 • Ćwiczenia równoważne: Te ćwiczenia pomagają poprawić równowagę i koordynację, co może być szczególnie przydatne dla pacjentów po udarach, z chorobami neurologicznymi lub z problemami z równowagą.
 • Ćwiczenia oddechowe: Są one często stosowane u pacjentów z problemami z układem oddechowym, takimi jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) czy astma.
 • Ćwiczenia ogólnorozwojowe: Te ćwiczenia obejmują różne partie ciała i mają na celu poprawę ogólnej kondycji fizycznej.

Zabiegi kinezyterapii są zazwyczaj prowadzone przez doświadczonego terapeuty, który monitoruje pacjenta podczas ćwiczeń, dostosowuje program do jego postępów i potrzeb, a także zapewnia, że ćwiczenia są wykonywane prawidłowo i bezpiecznie. Często są one częścią szerszego planu rehabilitacji, który może obejmować także inne metody terapii, takie jak terapia manualna, elektroterapia czy hydroterapia.

Co zaliczamy do kinozyterapii?

Kinezyterapia, inaczej terapia ruchowa, jest szeroką dziedziną, która obejmuje różne metody leczenia i techniki rehabilitacyjne. Do kinezyterapii możemy zaliczyć:

 • Ćwiczenia terapeutyczne: Są to specjalnie zaprojektowane ćwiczenia, które mogą pomóc w poprawie siły, wytrzymałości, równowagi, koordynacji, elastyczności i zakresu ruchu. Mogą obejmować ćwiczenia rozciągające, ćwiczenia wzmacniające, ćwiczenia równoważne, ćwiczenia oddechowe i inne.
 • Ćwiczenia funkcjonalne: Te ćwiczenia mają na celu nauczenie pacjentów, jak prawidłowo wykonywać codzienne czynności, takie jak chodzenie, schylanie się, podnoszenie przedmiotów itp., w sposób, który jest bezpieczny i efektywny dla ich ciała.
 • Terapia manualna: To techniki, które wykorzystują ręczne manipulacje do poprawy ruchomości stawów i mięśni, zmniejszenia bólu i poprawy funkcji ciała.
 • Terapia przez ruch: Ta forma terapii korzysta z różnych form aktywności fizycznej, takich jak pływanie, taniec, jazda na rowerze, joga itp., jako środka do poprawy zdrowia i samopoczucia.
 • Rehabilitacja neurologiczna: Obejmuje specjalistyczne ćwiczenia i techniki przeznaczone dla osób z chorobami i urazami układu nerwowego, takimi jak udar, stwardnienie rozsiane, Parkinsona itp.
 • Edukacja pacjenta: W ramach kinezyterapii terapeuci często uczą pacjentów o ich schorzeniach, jak prawidłowo wykonywać ćwiczenia i jak unikać działań, które mogą prowadzić do urazów lub pogorszenia stanu zdrowia.
 • Terapie biofeedbackowe: Te terapie uczą pacjentów, jak kontrolować pewne funkcje ciała, takie jak tętno, ciśnienie krwi, napięcie mięśni itp., za pomocą sygnałów biofeedbacku.

Każda z tych metod może być stosowana samodzielnie lub w połączeniu z innymi, w zależności od specyficznych potrzeb i celów pacjenta.

Ile czasu zajmuje kinezyterapia?

Czas trwania sesji kinezyterapii zależy od wielu czynników, takich jak specyficzne potrzeby i cele pacjenta, rodzaj i stopień schorzenia oraz zalecenia terapeuty. Jednak typowo sesja kinezyterapii trwa od 30 do 60 minut.

Czas potrzebny na całkowite zakończenie terapii różni się znacznie w zależności od stanu pacjenta. Może to zająć tygodnie, miesiące, a w niektórych przypadkach nawet lata, zwłaszcza w przypadku poważnych urazów lub przewlekłych schorzeń. Wiele osób kontynuuje programy kinezyterapii przez dłuższy czas, aby utrzymać i poprawiać swoje zdrowie i funkcjonowanie.

Zarówno częstotliwość, jak i długość trwania sesji kinezyterapii powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta i zalecone przez wykwalifikowanego terapeutę. Regularność sesji jest kluczowa, aby osiągnąć optymalne wyniki z terapii ruchowej.

Ile kosztuje kinezyterapia?

Koszt sesji kinezyterapii może się znacznie różnić w zależności od wielu czynników, takich jak lokalizacja (ceny mogą się różnić w różnych regionach i miastach), doświadczenie i kwalifikacje terapeuty, rodzaj i długość sesji, a także czy sesja odbywa się w prywatnym gabinecie czy w ramach publicznej służby zdrowia.

W Polsce ceny za prywatne sesje kinezyterapii mogą się zaczynać od około 50-60 złotych za sesję, ale mogą sięgać nawet 150-200 złotych lub więcej za bardziej specjalistyczne sesje z doświadczonym terapeutą. W ramach publicznej służby zdrowia kinezyterapia może być dostępna bezpłatnie, ale dostępność takiej terapii i czas oczekiwania na zabiegi mogą się różnić.

Koszty kinezyterapii mogą być pokrywane przez niektóre ubezpieczenia zdrowotne, zależnie od warunków konkretnej polisy ubezpieczeniowej. W niektórych przypadkach może być wymagane skierowanie od lekarza.

Zawsze warto skonsultować się bezpośrednio z terapeutą lub kliniką, aby uzyskać dokładne informacje na temat kosztów związanych z kinezyterapią.

Metody kinezyterapii

Kinezyterapia, czyli terapia ruchowa, wykorzystuje wiele różnych technik i metod, które są dostosowywane do indywidualnych potrzeb i celów pacjenta. Oto niektóre z nich:

 • Ćwiczenia terapeutyczne: Jest to najbardziej podstawowy element kinezyterapii. Ćwiczenia mogą obejmować ćwiczenia rozciągające, wzmacniające, równoważne, koordynacyjne, oddechowe, ogólnorozwojowe i funkcjonalne.
 • Terapia manualna: Metoda ta obejmuje ręczne techniki stosowane przez terapeutę, takie jak masaż, manipulacja i mobilizacja stawów i mięśni.
 • Hydroterapia: To forma terapii, która wykorzystuje właściwości wody, takie jak opór i wyporność, do leczenia różnych schorzeń. Może obejmować pływanie, ćwiczenia w wodzie i inne techniki.
 • Biofeedback: To technika, która uczy pacjentów, jak kontrolować pewne funkcje ciała, takie jak tętno, ciśnienie krwi, napięcie mięśni, dzięki odpowiednim sygnałom.
 • Terapia za pomocą urządzeń: Niektóre techniki kinezyterapii mogą wykorzystywać specjalistyczne urządzenia, takie jak rowery stacjonarne, bieżnie, piłki do ćwiczeń, gumy oporowe, a także urządzenia do elektrostymulacji mięśni.
 • Terapia neuromuskularna: Jest to specjalistyczna forma terapii skierowana do osób z chorobami i urazami układu nerwowego. Może obejmować specjalistyczne ćwiczenia, techniki relaksacyjne i inne metody.
 • Edukacja pacjenta: Jest to ważny element kinezyterapii, który obejmuje nauczanie pacjentów o ich schorzeniach, jak prawidłowo wykonywać ćwiczenia i jak unikać działań, które mogą prowadzić do urazów lub pogorszenia stanu zdrowia.
 • Ćwiczenia domowe: Terapeuci często przypisują pacjentom ćwiczenia do wykonania w domu, aby utrzymać postępy dokonane podczas sesji terapeutycznych i przyspieszyć proces rehabilitacji.

Wszystkie te metody są dostosowywane do indywidualnych potrzeb pacjenta i mogą być stosowane samodzielnie lub w kombinacji, w zależności od specyficznych celów terapii.